Tria el teu pla de Ser Empresari@

Tenim un pla perfecte per a les teves necessitats

PLA START UP

Gratuït

Factures emeses/mes: Màxim 10

Factures rebudes: Il·limitat

Despeses diverses: Il·limitat

Emmagatzematge Cloud

Descàrregues en Excel i PDF

Taula de clients: Màxim 10

Taula de proveïdors: Màxim 10

Taula d'articles i serveis: Màxim 10

Signatura de Pressupostos i Factures

1 usuari

 

 

Veure video promocional

Seleccionar
Pla
PROFESSIONAL
MensualTrimestral
29 €/mes24€/mes

Afegeix aquests serveis a el Pla Start Up:

Factures emeses / mes: Màxim 25

Llibre de registre de factures emeses

Factures rebudes: Il·limitat

Llibre de registre de factures rebudes

Despeses diverses: Il·limitat

Llibre de registre de despeses

Emmagatzematge Cloud

Taula de clients: Màxim 25

Taula de proveïdors: Màxim 25

Taula d'articles i serveis: Màxim 25

Resum ingressos

Resum despeses

Control de cobraments

Control de pagaments

3 usuaris

Veure video promocional

Seleccionar
Pla
BUSINESS PLUS
MensualTrimestral
75 €/mes60€/mes

Afegeix aquests serveis a el Pla Business:

Facturas rebudes: Il·limitat
(Contabilització Automática de pdf o jpg: Il·limitat)

Despeses diverses: Il·limitat
(Contabilització Automática de pdf o jpg: Il·limitat)

Presentació de Declaració d'IVA (model 303)

Presentació de Declaració de retencions d'IRPF (models 111 y 115)

Presentació de Declaració de pagaments a compte d'IRPF (models 130 y 131)

Presentació de Declaració de resum anual d'IVA (model 390)

Presentació de Declaració de resum anual de retencions d'IRPF (models 180 y 190)

Veure video promocional

Seleccionar