Tria el teu pla de Ser Empresari @

Tenemos un plan perfecto para tus necesidades

PLA START UP

Gratuït

Factures emeses / mes: Màxim 10

Factures rebudes: Il·limitat

Despeses diverses: Il·limitat

emmagatzematge cloud

Taula de clients: Màxim 10

Taula de proveïdors: Màxim 10

Taula d'articles i serveis: Màxim 10

Signatura de factures

1 usuari

Seleccionar
Pla
PROFESSIONAL

39€/mes

Afegeix aquests serveis a el Pla Start Up:

Factures emeses / mes: Màxim 25

Llibre de registre de factures emeses

Factures rebudes: Il·limitat

Llibre de registre de factures rebudes

Despeses diverses: Il·limitat

Llibre de registre de despeses

emmagatzematge cloud

Taula de clients: Màxim 25

Taula de proveïdors: Màxim 25

Taula d'articles i serveis: Màxim 25

Resum ingressos

Resum despeses

Control de cobraments

Control de pagaments

3 usuaris

Seleccionar
Pla
BUSINESS INTELLIGENCE

99€/mes

Añade estos servicios al Plan Business:

Balance de situación

Confección y gestión de presupuestos

Previsión de ingresos y gastos

Control de activos

Libro registro de activos y bienes de inversión

Confección y envío de presupuestos

Business Intelligence (estadísticas):

Evolucion historica de ventas

Ventas por Clientes

Historico de Clientes

Historico de Perdidas y Ganancias

Ventas por Articulos/Servicios

Pròximament